top of page
Hero-3.jpg
Gritti

TIETOSUOJASELOSTE

Säännöt ja ehdot

Rekisterinpitäjä

Lumisuon kahlaajat ry.

 

Rekisterin nimi

Gritti-tapahtuman osallistuja- ja markkinointirekisteri

 

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on ilmoittautumisen yhteydessä rekisterin pitäjän ja rekisteröidyn välille syntyvä sopimus, asiakassuhde (rekisterinpitäjän oikeutettu etu) ja/tai henkilön antama suostumus.

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, ja suostumuksen antaneille henkilöille tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja sen kohdentaminen. Tulostietoja, joissa esiintyy myös asiakkaan nimi, seura, ikäluokka sekä tulos, voidaan julkaista Rekisterinpitäjän internetsivuilla ja luovuttaa tilastointia varten. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Rekisteröidyn nimi, sähköpostiosoite, syntymäaika, postiosoite, puhelinnumero, kansalaisuus, asuinmaa, sukupuoli, seura, t-paidan koko, tavoiteaika ja hyväntekeväisyysjärjestö

  • Tarvittavat tiedot rekisteröidyn suostumuksesta, asiakassuhteesta tai muusta asiallisesta yhteydestä

  • Tiedot rekisteröidylle lähetetyistä viesteistä

  • Tiedot asiakassuhteen sisällöstä, ostetuista palveluista ja maksutapahtumista

  • Tiedot tapahtumassa saavutetuista tuloksista

  • Tiedot sarjoihin tai joukkueisiin osallistumisesta

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, palautuskortilla tai muulla vastaavalla tavalla. Tiedot voidaan antaa myös käytettäessä rekisterinpitäjän palveluita tai muita rekistereitä.

Gritti

Tietojen säilyttämisaika

 

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoja säilytetään enintään kymmenen vuotta.

 

Henkilötietojen käsittelijät

 

Rekisterinpitäjän työntekijöiden lisäksi tietoja voivat käsitellä myös kolmannet osapuolet, joille rekisterinpitäjä on ulkoistanut henkilötietojen käsittelyn voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, jolloin rekisterinpitäjä takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto  EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietojanne ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietojanne ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 1 osoitteeseen tai sähköpostiin. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

 

Kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

 

Oikeus poistaa tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisteristä ilmoittamalla siitä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä rekisteröidyille. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

bottom of page